Życie Podkarpackie nr 6/2020	Życie Podkarpackie nr 6/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 47/2020, Niedziela 16 lutego 2020 r., Danuty i Juliany
Opublikowano
Jarosław
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach Wola Buchowska, Makowisko, Sobiecin i Munina (Jarosław)
Jarosław
WÓJT GMINY JAROSŁAW
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 ze zm.) informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach Wola Buchowska, Makowisko, Sobiecin i Munina przeznaczonych do wydzierżawienia zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/1/2020 z dn. 20.01.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta 2020 lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. nr 28, tel. (16) 624 86 32.