Życie Podkarpackie nr 3/2020	Życie Podkarpackie nr 3/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 23/2020, Czwartek 23 stycznia 2020 r., Ildefonsa i Rajmunda
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie działek przeznaczonych do sprzedaży, oznaczony numerem OŚG-VIII-6840.2.1.2020 (Żurawica)
Żurawica
Wójt Gminy Żurawica informuje,
iż w dniu 13.01.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica oraz na stronie internetowej Urzędu został zamieszczony wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży, oznaczony numerem OŚG-VIII-6840.2.1.2020.