Życie Podkarpackie nr 28/2020 Życie Podkarpackie nr 28/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 198/2020, Czwartek 16 lipca 2020 r., Marii i Benedykta
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży, oznaczony numerem OŚG-VIII-6840.1.1.2020 (Żurawica)
Żurawica
Wójt Gminy Żurawica informuje,
że w dniu 08.01.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica został wywieszony wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży, oznaczony numerem
OŚG-VIII-6840.1.1.2020.