Życie Podkarpackie nr 32/2020 Życie Podkarpackie nr 32/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 225/2020, Środa 12 sierpnia 2020 r., Klary i Hilarego
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o III ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żurawica (Żurawica)
Żurawica

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

 

WÓJT GMINY ŻURAWICA

Ogłasza III przetarg ustny ograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
w miejscowości Żurawica, stanowiącą własność Gminy Żurawica

Miejscowość

Numer działki

Powierzchnia

[ha]

Księga Wieczysta

Klasa gruntu

Cena wywoławcza

(brutto-podatek Vat zwolniony)

Wysokość

Wadium (brutto)

Żurawica

1899/10

0,0266

PR1P/00053789/0

Ps II

3600,00 zł

360,00 zł

Dla terenu, na którym położona jest działka, nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica, obszar, na którym położna jest działka 1899/10, stanowi tereny osiedleńcze z usługami rozproszonymi. 

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 12.02.2020 r. (środa) o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-700 Żurawica, pokój nr 17. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 366/61, 366/49, 1858/3, z których zapewniony będzie bezpośredni dostęp do zbywanej nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium, które zostało określone w tabeli. Wadium należy wpłacić do dnia: 07.02.2020 r. Wadium może być wniesione w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, zgodnie z tabelą. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy Żurawica. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica – ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, na stronie Gminy Żurawica w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go w Sołectwie Żurawica. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 17 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.

 

 

 

nr 32/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium