Życie Podkarpackie nr 3/2020	Życie Podkarpackie nr 3/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 26/2020, Niedziela 26 stycznia 2020 r., Seweryna i Pauliny
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowościach: Bachórzec, Drohobyczka, Nienadowa i Tarnawka (Dubiecko)
Dubiecko

Wójt Gminy Dubiecko
podaje do publicznej wiadomości informację
o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dubiecko
wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach:
Bachórzec, Drohobyczka, Nienadowa, Tarnawka
przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowe informacje w siedzibie urzędu, tel. 16 65 11 156 w. 152 oraz www.dubiecko.biuletyn.net.