Życie Podkarpackie nr 49/2019 Życie Podkarpackie nr 49/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 344/2019, Wtorek 10 grudnia 2019 r., Julii i Daniela
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy (Żurawica)
Żurawica

Wójt Gminy Żurawica
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica
został wywieszony wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.
nr OŚG.VIII.6845 230.1.2019