Życie Podkarpackie nr 49/2019 Życie Podkarpackie nr 49/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 343/2019, Poniedziałek 9 grudnia 2019 r., Wiesławy i Leokadii
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Krasice (Przemyśl)
Przemyśl

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska Zastępca Komornik Sądowy Mariusz Stasiak zawiadamia, że w dniu 2019.12.13 r. o godz. 10.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu sala nr 103 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Krasice nr działki 177/2 o pow. 0,10 ha posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr PR1P/00048844/6 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5.960,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 4.470,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. kwotę: 596,00 zł.