Życie Podkarpackie nr 49/2019 Życie Podkarpackie nr 49/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 343/2019, Poniedziałek 9 grudnia 2019 r., Wiesławy i Leokadii
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w użyczenie, obejmujących działki wraz z budynkami, położonych w Lesznie, Jaksmanicach, Torkach i Hurku (Medyka)
Medyka

Wójt Gminy Medyka
informuje, że w dniu 22 listopada 2019 r.
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka
oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w użyczenie,
obejmujący działki nr 288/1 o pow. 0,1036 ha wraz z budynkiem nr 73 (świetlica wiejska) i nr 288/5 o pow. 0,0217 ha, położone w Lesznie, działkę nr 363/1 o pow. 0,6700 ha wraz z budynkiem nr 76 (świetlica wiejska), położoną w Jaksmanicach, działkę nr 194/7 o pow. 0,4200 ha wraz z budynkiem nr 26A (świetlica wiejska), położoną w Torkach oraz działkę nr 162 o pow. 0,1500 ha wraz z budynkiem nr 35 (świetlica wiejska), położoną w Hurku.