Życie Podkarpackie nr 49/2019 Życie Podkarpackie nr 49/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 343/2019, Poniedziałek 9 grudnia 2019 r., Wiesławy i Leokadii
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębach Mielnów, Śliwnica Krasiczyńska, Tarnawce i Rokszyce (Krasiczyn)
Krasiczyn

WÓJT GMINY KRASICZYN
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie
zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
oznaczone jako: dz. nr 115/1 o pow. 0,25 ha, dz. nr 54/4 o pow. 1,52 ha, dz. nr 118 o pow. 4,42 ha i cz. dz. nr 134/1 o pow. 2,52 ha, położone w obrębie Mielnów, cz. dz. nr 450/8 o pow. 0,08 ha położona w obrębie Śliwnica Krasiczyńska, cz. dz. nr 494/2 o pow. 0,0600 ha, cz. dz. nr 313/1 o pow. 0,0800 ha i cz. dz. nr 297 o pow. 0,0600 ha, położone w obrębie Tarnawce i cz. dz. nr 352/4 o pow. 1,0000 ha, położonej w obrębie Rokszyce.