Życie Podkarpackie nr 49/2019 Życie Podkarpackie nr 49/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 343/2019, Poniedziałek 9 grudnia 2019 r., Wiesławy i Leokadii
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie Prałkowce (Krasiczyn)
Krasiczyn

WÓJT GMINY KRASICZYN
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie
został wywieszony wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży,
o łącznej pow. 0,2000 ha, oznaczonej jako działki nr 53/97 o pow. 0,0800 ha, nr 53/98 o pow. 0,0500 ha i nr 53/111 o pow. 0,0700 ha, położone w obrębie Prałkowce.