Życie Podkarpackie nr 2/2020	Życie Podkarpackie nr 2/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 19/2020, Niedziela 19 stycznia 2020 r., Henryka i Mariusza
Opublikowano
Przeworsk
[Informacja] o zamieszczeniu oferty na dokonanie rozbiórki drogi dojazdowej przy ul. Dworcowej w Przeworsku (Przeworsk)
Przeworsk

O G Ł O S Z E N I E
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przeworsku poszukuje wykonawcy na dokonanie rozbiórki drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego na dz. nr ewid. gr. 572 przy ul. Dworcowej 8 w Przeworsku.
Powierzchnia drogi ok. 574 m 2, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie betonowej, krawężnik betonowy, uliczny o długości ok. 194 m.b.
Oferty na wykonanie ww. rozbiórki należy składać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Przeworsku, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, pok. 38, III piętro w terminie do 31 marca 2020 r.