Życie Podkarpackie nr 45/2019 Życie Podkarpackie nr 45/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 315/2019, Poniedziałek 11 listopada 2019 r., Bartłomieja i Marcina
Opublikowano
Jarosław
[Informacja] o wywieszeniu wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach Laszki i Wietlin Trzeci (Laszki)
Laszki

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu z dniem 5 listopada 2019 r.
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach
oraz zamieszczeniu na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej
Gminy Laszki, wykazów nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Laszki przeznaczonych do dzierżawy w formie
bezprzetargowej (położonych w miejscowości Laszki i Wietlin Trzeci).
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach - Referat Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji (pokój nr 8) lub tel. (16) 6285046 wew. 108.
Wykazy nieruchomości dostępne są również na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Laszki pod adresem: https://www.laszki.pl/bip/

nr 45/2019
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium