Życie Podkarpackie nr 2/2020	Życie Podkarpackie nr 2/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 19/2020, Niedziela 19 stycznia 2020 r., Henryka i Mariusza
Opublikowano
Jarosław
[Informacja] o wywieszeniu wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach Laszki i Wietlin Trzeci (Laszki)
Laszki

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu z dniem 5 listopada 2019 r.
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach
oraz zamieszczeniu na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej
Gminy Laszki, wykazów nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Laszki przeznaczonych do dzierżawy w formie
bezprzetargowej (położonych w miejscowości Laszki i Wietlin Trzeci).
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach - Referat Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji (pokój nr 8) lub tel. (16) 6285046 wew. 108.
Wykazy nieruchomości dostępne są również na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Laszki pod adresem: https://www.laszki.pl/bip/