Życie Podkarpackie nr 2/2020	Życie Podkarpackie nr 2/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 19/2020, Niedziela 19 stycznia 2020 r., Henryka i Mariusza
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Medyce i w Hureczku (Medyka)
Medyka

Wójt Gminy Medyka informuje,
że w dniu 29 października 2019 r.
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.me- dyka.itl.pl
zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
stanowiącej część o pow. 0,15 ha z działki nr 160/3 położoną w Medyce i działkę nr 9/9 o pow. 1,15 ha położoną w Hureczku.