Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 158/2020, Sobota 6 czerwca 2020 r., Pauliny i Laury
Opublikowano
Jarosław
[Ogłoszenie] o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości i ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w Radymnie, na os. Jagiełły (Radymno)
Radymno

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie
ul. Złota Góra 11 A, 37-550 Radymno tel. 16 628-48-60
OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości i ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
położonego w Radymnie, na Os. W. Jagiełły 19/12 o pow. 28,70 m2 (V piętro)
- cena wywoławcza 65.690,00 zł w dniu 30.10.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w wys. 6.569,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni. Termin zapłaty ceny nabycia do 15.11.2019 r.
Warunki przetargu można uzyskać w biurze spółdzielni lub na stronie www.sm-radymno.pl Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 po wcześniejszym zgłoszeniu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

nr 22/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium