Życie Podkarpackie nr 46/2019 Życie Podkarpackie nr 46/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 317/2019, Środa 13 listopada 2019 r., Stanisława i Mikołaja
Opublikowano
Przeworsk
[Informacja] o opublikowaniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Jawornik Polski, przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu (Jawornik Polski)
Jawornik Polski

Wójt Gminy Jawornik Polski
informuje:

Stosownie do art. 35 ust.1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.2204 j.t./
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Jaworniku Polskim oraz na stronie internetowej
opublikowane zostały wykazy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Jawornik Polski
przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.