Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 157/2020, Piątek 5 czerwca 2020 r., Walerii i Bonifacego
Opublikowano
Jarosław
[Ogłoszenie] o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Czerniawka, z przeznaczeniem na cele rolne jako pastwiska (Laszki)
Laszki

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Laszki ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców sołectwa Czerniawka na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czerniawka stanowiącej mienie wiejskie wsi Czerniawka na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na cele rolne jako pastwiska:

Przetargi na dzierżawę odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach – pokój nr 8. Wadium jest płatne w pieniądzu, w terminie do dnia 18 października 2019 r. w kasie Urzędu Gminy w Laszkach lub przelewem na konto Urzędu Gminy Laszki nr 13911310430000000000130022 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy O/Laszki (liczy się data wpływu wadium na konto).
Pełne informacje dotyczące nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.laszki.itl.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Laszkach lub tel. (16) 6285046 wew. 108.

nr 22/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium