Życie Podkarpackie nr 49/2019 Życie Podkarpackie nr 49/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 341/2019, Sobota 7 grudnia 2019 r., Marcina i Ambrożego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących działki położone w Hureczku oraz w Medyce (Medyka)
Medyka

Wójt Gminy Medyka informuje, że w dniu 10 września 2019 r.
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na
stronie internetowej www.medyka.itl.pl zostały wywieszone
wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
stanowiących według ewidencji gruntów działki nr 175/11 o pow.
0,1201 ha, nr 175/12 o pow. 0,1167 ha, nr 175/14 o pow. 0,1200
ha, nr 175/15 o pow. 0,1358 ha, nr 175/18 o pow. 0,4536 ha
i nr 9/9 o pow. 1,15 ha, położone w Hureczku, nr 1681/4 o pow.
0,69 ha i nr 1669 o pow.0,54 ha i nr 800/2 o pow. 0,10 ha
położone w Medyce.”