Życie Podkarpackie nr 49/2019 Życie Podkarpackie nr 49/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 341/2019, Sobota 7 grudnia 2019 r., Marcina i Ambrożego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o drugiej licytacji nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położonej w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej (Przemyśl)
Przemyśl

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20.09.2019 r. o godz. 12.15 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul Mickiewicza 14 w sali nr 112, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow 65,16 m kw położonego: 37-700 Przemyśl, ul Grunwaldzka 54a/43,
dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00056423/8
wraz z lokalem związany jest udział wielkości 6516/439025 części nieruchomości wspólnej KW nr PR1P/00051067/9,
lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, 2 przedpokoi, wnęki, łazienki i ubikacji, nieruchomość należy do dłużnika dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00056423/8
Suma oszacowania wynosi 178 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119 266,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 890,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Przemyśl 56 10204274 2396 0000 2002 2918