Życie Podkarpackie nr 49/2019 Życie Podkarpackie nr 49/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 341/2019, Sobota 7 grudnia 2019 r., Marcina i Ambrożego
Opublikowano
Jarosław
[Informacja] o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowościach Munina i Makowisko (Jarosław)
Jarosław

Wójt Gminy Jarosław
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U 2018.2204 ze zm.) informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nieruchomości położonych w miejscowości Munina i Makowisko przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniami Wójta Gminy Jarosław nr Z/64/2019 i Z/66/2019 z dn. 29.08.2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta 2019 lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. nr 28, tel. (16) 624 86 32.