Życie Podkarpackie nr 7/2020 Życie Podkarpackie nr 7/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 54/2020, Niedziela 23 lutego 2020 r., Romany i Damiana
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębach: Chołowice, Olszany oraz Krzeczkowa (Krasiczyn)
Krasiczyn

WÓJT GMINY KRASICZYN
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, oznaczone jako: cz. dz. nr 429/7 o pow. 2,57 ha, cz. dz. nr 313/2 o pow. 3,50 ha, cz.dz. nr 364/6 o pow. 1,54 ha, dz. nr 171/5 o pow. 0,59 ha, dz. nr 313/3 o pow. 0,35 ha, dz. nr 227 o pow. 0,45 ha, 226/2 o pow. 0,26 ha, dz. nr 247/1 o pow. 0,88 ha cz. dz. nr 270/3 o pow. 0,39 ha, cz. dz. nr 270/2 o pow. 0,67 ha i cz. dz. nr 270/5 o pow. 2,35 ha, położone w obrębie Chołowice, dz. nr 238 o pow. 0.06 ha, położona w obrębie Olszany oraz cz.dz. nr 78 o pow. 12,80 ha i cz. dz. nr 81 o pow. 6,52 ha położone w obrębie Krzeczkowa.

Wójt Gminy Krasiczyn Tadeusz Bobek