Życie Podkarpackie nr 7/2020 Życie Podkarpackie nr 7/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 54/2020, Niedziela 23 lutego 2020 r., Romany i Damiana
Opublikowano
Lubaczów
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości Gminy Miejskiej Lubaczów, przeznaczonych do zbycia (Lubaczów)
Lubaczów

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Lubaczowa

informuje, że w okresie
od 3.09.2019 r. do 24.09.2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta
w Lubaczowie, ul. Rynek 26,
będzie wywieszony wykaz nieruchomości
Gminy Miejskiej Lubaczów,
przeznaczonych do zbycia.