Życie Podkarpackie nr 8/2020 Życie Podkarpackie nr 8/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 58/2020, Czwartek 27 lutego 2020 r., Gabriela i Anastazji
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie Tarnawce (Krasiczyn)
Krasiczyn

WÓJT GMINY KRASICZYN

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Krasiczynie zostały wywieszone wykazy nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży oznaczonych jako działki: nr 133
o pow. 0.1400 ha i nr 152 o pow. 0.0400 ha, położone w obrębie Tarnawce.