Życie Podkarpackie nr 38/2019 Życie Podkarpackie nr 38/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 261/2019, Środa 18 września 2019 r., Ireny i Józefa
Opublikowano
Jarosław
[Informacja] o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w miejscowości Laszki oraz przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu ustnego ograniczonego, położonych w miejscowości Czerniawka (Laszki
Laszki

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu z dniem 16 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Laszki wykazów nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Laszki przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej (położonych w miejscowości Laszki) oraz przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu ustnego ograniczonego (położonych w miejscowości Czerniawka).

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach – Referat Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji (pokój nr 8) lub tel. (16) 6285046 wew. 108. Wykazy nieruchomości dostępne są również na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Laszki pod adresem: https://www.laszki.pl/bip/
nr 38/2019
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium