Życie Podkarpackie nr 8/2020 Życie Podkarpackie nr 8/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 58/2020, Czwartek 27 lutego 2020 r., Gabriela i Anastazji
Opublikowano
Jarosław
[Informacja] o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w miejscowości Laszki oraz przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu ustnego ograniczonego, położonych w miejscowości Czerniawka (Laszki
Laszki

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu z dniem 16 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Laszki wykazów nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Laszki przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej (położonych w miejscowości Laszki) oraz przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu ustnego ograniczonego (położonych w miejscowości Czerniawka).

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach – Referat Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji (pokój nr 8) lub tel. (16) 6285046 wew. 108. Wykazy nieruchomości dostępne są również na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Laszki pod adresem: https://www.laszki.pl/bip/