Życie Podkarpackie nr 26/2020 Życie Podkarpackie nr 26/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 187/2020, Niedziela 5 lipca 2020 r., Karoliny i Antoniego
Opublikowano
Lubaczów
[Wyciąg z ogłoszenia] o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (Oleszyce)
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
„WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU”

Zarząd Powiatu w Lubaczowie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Miasto Oleszyce, składającej się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 921/5 o pow. 0,0896 ha, 921/21 o pow. 0,0904 ha, objętej księgą wieczystą KW nr PR1L/00050388/4. Cena wywoławcza nieruchomości brutto (w tym 23 % podatku VAT) wynosi:
- działka nr 921/5 – 29 569,20 zł, wadium: 2 957,00 zł
- działka nr 921/21 –29 587,65 zł, wadium: 2 959,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. o godz. 10.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ulicy Jasnej 1, I piętro, pokój nr 15. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz opublikowane na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, pokój nr 41, tel. 16  632-87-41.

nr 26/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium