Życie Podkarpackie nr 34/2019 Życie Podkarpackie nr 34/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 238/2019, Poniedziałek 26 sierpnia 2019 r., Marii i Zefiryny
Opublikowano
Jarosław
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości tj. działek nr 1102/1 i 1102/4 położonych w Łowcach przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (Chłopice)
Chłopice
WÓJT GMINY CHŁOPICE
INFORMUJE,
że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i wsi Łowce
oraz na stronach internetowych: www.bip.chlopice.pl, www.chlopice.pl
w dniach od 05.08.2019 r. do 26.08.2019 r. (tj. 21 dni)
zostały zamieszczone wykazy nieruchomości, tj. działek nr 1102/1 i 1102/4 położonych w Łowcach, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach, II piętro, pokój nr 24 lub tel. /16/ 624-00-00 wewn. 24