Życie Podkarpackie nr 34/2019 Życie Podkarpackie nr 34/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 238/2019, Poniedziałek 26 sierpnia 2019 r., Marii i Zefiryny
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Medyka)
Medyka
Wójt Gminy Medyka
informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl  został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,  stanowiącej część o pow. 0,01 ha z działki nr 1430/36 położonej w Medyce.