Życie Podkarpackie nr 21/2020 Życie Podkarpackie nr 21/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 155/2020, Środa 3 czerwca 2020 r., Leszka i Kłotyldy
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Medyka)
Medyka
Wójt Gminy Medyka
informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl  został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,  stanowiącej część o pow. 0,01 ha z działki nr 1430/36 położonej w Medyce.