Życie Podkarpackie nr 50/2019 Życie Podkarpackie nr 50/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 347/2019, Piątek 13 grudnia 2019 r., Łucji i Otylii
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych we wsi Ostrów (Przemyśl)
Przemyśl

Wójt Gminy Przemyśl informuje, że w dniu 10 lipca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, w sołectwie oraz na stronie internetowej www.gminaprzemysl.home.pl/bip, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych według ewidencji gruntów jako:

- działka nr 722/4 i 722/5 o łącznej pow. 0,0243 ha położona we wsi Ostrów,
- działka nr 722/6 o pow. 0,0128 ha położona we wsi Ostrów,
- działka nr 722/7 o pow. 0,0080 ha położona we wsi Ostrów,
- działka nr 722/9 o pow. 0,0090 ha położona we wsi Ostrów,
- działka nr 722/12 o pow. 0,0046 ha położona we wsi Ostrów,
- działka nr 149/569 o pow. 0,0835 ha położona we wsi Ostrów.