Życie Podkarpackie nr 50/2019 Życie Podkarpackie nr 50/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 347/2019, Piątek 13 grudnia 2019 r., Łucji i Otylii
Opublikowano
Jarosław
[Informacja] o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu oraz wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia (Jarosław)
Jarosław

Wójt Gminy Jarosław

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018 2204 ze zm.) informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone wykazy:
wykaz lokali użytkowych położonych w miejscowościach: Pełkinie i Tuczempy przeznaczonych do najmu zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/50/2019 z dn. 15.07.2019 r. oraz
wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Koniaczów, Kostków, Makowisko, Morawsko, Munina, Pełkinie, Sobiecin, Surochów, Tuczempy, Wola Buchowska i Wólka Pełkińska przeznaczonych do wydzierżawienia zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/51/2019 z dn. 15.07.2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta 2019 lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. nr 28, tel. (16) 624 86 32.