Życie Podkarpackie nr 21/2020 Życie Podkarpackie nr 21/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 150/2020, Piątek 29 maja 2020 r., Teodozji i Magdaleny
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o pierwszej licytacji udziału 1/2 we własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki położone w miejscowości Łętownia (Przemyśl)
Przemyśl

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia, że w dniu 30.07.2019 r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu sala nr 9 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
udziału 1/2 we własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 267/2 oraz działkę nr 267/3 o łącznej pow. 3,2849 ha położonej w miejscowości Łętownia, gmina Przemyśl, województwo podkarpackie, objętej KW nr PR1P/00097452/9. W 2016 r. został dokonany geodezyjny podział działki nr 267/3, na działkę nr 267/5 o pow. 1,6412 ha oraz na działkę nr 267/6 o pow. 1,1013 ha. Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 32.877,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 24.657,75 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. kwotę: 3.287,70 zł.

nr 21/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium