Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2019, Wtorek 25 czerwca 2019 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o drugiej licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Przemyśl, przy ul. Borelowskiego (Przemyśl)
Przemyśl

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia, że w dniu 26.06.2019 r., o godz. 10.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu, sala nr 203 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

Nieruchomości położonej w miejscowości: Przemyśl, przy ul. Borelowskiego 10/22 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr PR1P/00100104/0 w Sądzie Rejonowym PRZEMYŚL. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 154 654,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania,tj. kwotę: 103 102,67 zł (sto trzy tysiące sto dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy). Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. kwotę: 15 645,40 zł (piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych czterdzieści groszy)