Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 156/2020, Czwartek 4 czerwca 2020 r., Karola i Franciszka
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o drugiej licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Przemyśl, przy ul. Borelowskiego (Przemyśl)
Przemyśl

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia, że w dniu 26.06.2019 r., o godz. 10.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu, sala nr 203 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

Nieruchomości położonej w miejscowości: Przemyśl, przy ul. Borelowskiego 10/22 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr PR1P/00100104/0 w Sądzie Rejonowym PRZEMYŚL. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 154 654,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania,tj. kwotę: 103 102,67 zł (sto trzy tysiące sto dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy). Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. kwotę: 15 645,40 zł (piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych czterdzieści groszy)

nr 22/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium