Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2019, Wtorek 25 czerwca 2019 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Medyce (Medyka)
Medyka

Wójt Gminy Medyka informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.me- dyka.itl.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 68/2 o powierzchni 0,23 ha położoną w Medyce.