Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2019, Wtorek 25 czerwca 2019 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
Jarosław
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, położonych w miejscowości Laszki (Laszki)
Laszki

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu z dniem 10 czerwca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Laszki (pomieszczenie w budynku świetlicy wiejskiej) przeznaczonych do najmu w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (gabinet kosmetyczny).
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach - Referat Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji (pokój nr 8) lub tel. (16) 6285046 wew. 108. Wykaz nieruchomości dostępny jest również na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Laszki pod adresem: https://www.laszki.pl/bip/