Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2019, Wtorek 25 czerwca 2019 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
Przeworsk
[Informacja] o opublikowaniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu (Jawornik Polski)
Jawornik Polski

Wójt Gminy Jawornik Polski
informuje:
Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.2204 j.t./ na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim oraz na stronie internetowej opublikowane zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jawornik Polski przeznaczonych do sprzedaży i najmu.