Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2019, Wtorek 25 czerwca 2019 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
Jarosław
[Ogłoszenie] o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Laszki (Laszki)
Laszki

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Laszki:

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach – pokój nr 8.
Wadium jest płatne w pieniądzu do dnia 5 lipca 2019 r. na konto Urzędu Gminy Laszki
nr 13911310430000000000130022 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy O/Laszki (liczy się data wpływu wadium na konto).

Pełne informacje dotyczące nieruchomości gruntowych oraz przetargów zawierają ogłoszenia wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach.
Ogłoszenia o przetargach dostępne są również w Internecie pod adresem www.laszki.itl.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Laszkach lub tel. (16) 6285046 wew. 108.