Życie Podkarpackie nr 38/2019 Życie Podkarpackie nr 38/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 266/2019, Poniedziałek 23 września 2019 r., Tekli i Bogusława

Opublikowano
Jarosław
[Informacja] o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach Laszki i Wietlin (Laszki)
Laszki

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu z dniem 3 czerwca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach wykazów nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Laszki położonych w miejscowości Laszki i Wietlin, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne.
Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach (pokój nr 8) lub tel. (16) 6285046 wew. 108. Wykazy nieruchomości dostępne są również na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Laszki pod adresem: https://www.laszki.pl/bip/

nr 38/2019
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium