Życie Podkarpackie nr 25/2019 Życie Podkarpackie nr 25/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2019, Wtorek 25 czerwca 2019 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
Jarosław
[Informacja] o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach Laszki i Wietlin (Laszki)
Laszki

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu z dniem 3 czerwca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach wykazów nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Laszki położonych w miejscowości Laszki i Wietlin, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne.
Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach (pokój nr 8) lub tel. (16) 6285046 wew. 108. Wykazy nieruchomości dostępne są również na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Laszki pod adresem: https://www.laszki.pl/bip/