Życie Podkarpackie nr 7/2020 Życie Podkarpackie nr 7/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 54/2020, Niedziela 23 lutego 2020 r., Romany i Damiana
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o drugiej licytacji działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Przemyślu (Przemyśl)
Przemyśl

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 166751413) ogłasza, że w dniu 15-05-2019r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym ul. Mickiewicza 14, w sali nr 203, odbędzie się druga licytacja działki nr 1094 obr. 202 o pow. 0,0263 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym (w trakcie budowy) w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 146,00 m.kw. położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Kramarza 3, dla której prowadzona jest KW PR1P/00057243/9.
Suma oszacowania wynosi 159 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 106 000,00zł. Licytant powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 900,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Santander Bank Polska S.A. O. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.