Życie Podkarpackie nr 29/2019 Życie Podkarpackie nr 29/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 199/2019, Czwartek 18 lipca 2019 r., Kamila i Szymona
Opublikowano
Lubaczów
[Informacja] o wywieszeniu Wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Miasto Oleszyce (Lubaczów)
Lubaczów

Zarząd Powiatu w Lubaczowie, ul Jasna 1, tel 16/632-87-00 informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Miasto Oleszyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 921/5 o pow 0,0896 ha, 921/6 o pow 0,0850 ha, 921/21 o pow 0,0904 ha, 921/22 o pow 0,0900 ha i 921/25 o pow 0,0950 ha, objętej księgą wieczystą KW nr PR1L/00050388/4
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn Dz U z 2018 r, poz 2204, z późn zm), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 31 maja 2019 r.