Życie Podkarpackie nr 20/2019 Życie Podkarpackie nr 20/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2019, Poniedziałek 20 maja 2019 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Przemyśl)
Przemyśl

Wójt Gminy Przemyśl informuje,
że w dniu 15 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, w sołectwach oraz na stronie internetowej www.gminaprzemysl.home.pl/bipzostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach: Kuńkowice, Nehrybka, Wapowce i Witoszyńce.