Życie Podkarpackie nr 24/2019 Życie Podkarpackie nr 24/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 168/2019, Poniedziałek 17 czerwca 2019 r., Laury i Adolfa
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (Przemyśl)
Przemyśl

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-04-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 9, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow. 41,1700 m2 położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 11/20,
dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00093729/4 wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych objętej KW Nr PR1P/00081819/5
Lokal składa się z następujących pomieszczeń: dwa pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka z w.c. – o powierzchni użytkowej 37,30 m2
Do lokalu przynależy piwnica nr 20 o pow. 3,87 m2 .
należy do dłużników
Suma oszacowania wynosi 100 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA I O. Przemyśl 36 10204274 2396 0000 2006 0817
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.