Życie Podkarpackie nr 21/2020 Życie Podkarpackie nr 21/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 151/2020, Sobota 30 maja 2020 r., Feliksa i Ferdynanda
Opublikowano
Przeworsk
[Informacja] o opublikowaniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Jawornik Polski przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy (Jawornik Polski)
Jawornik Polski

Wójt Gminy Jawornik Polski informuje:
Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.2204 j.t./ na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim oraz na stronie internetowej opublikowane zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jawornik Polski przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.