Życie Podkarpackie nr 24/2019 Życie Podkarpackie nr 24/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 168/2019, Poniedziałek 17 czerwca 2019 r., Laury i Adolfa
Opublikowano
Przeworsk
[Informacja] o opublikowaniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Jawornik Polski przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy (Jawornik Polski)
Jawornik Polski

Wójt Gminy Jawornik Polski informuje:
Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.2204 j.t./ na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim oraz na stronie internetowej opublikowane zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jawornik Polski przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.