Życie Podkarpackie nr 24/2019 Życie Podkarpackie nr 24/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 168/2019, Poniedziałek 17 czerwca 2019 r., Laury i Adolfa
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (Żurawica)
Żurawica

Wójt Gminy Żurawica
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia nr OŚG. VII.6850.5.2019 oraz OŚG. Vll.7i5i.i.20i9.