Życie Podkarpackie nr 21/2020 Życie Podkarpackie nr 21/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 151/2020, Sobota 30 maja 2020 r., Feliksa i Ferdynanda
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w użyczenie, położonych w Medyce (Medyka)
Medyka

Wójt Gminy Medyka informuje, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w użyczenie, składającej się z działki nr 276/16 o pow. 0,13 ha wraz z budynkiem nr 279 (dawna sędziówka) i działki nr 276/23 o pow. 0,0016 ha, położonych w Medyce.