Życie Podkarpackie nr 20/2019 Życie Podkarpackie nr 20/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2019, Poniedziałek 20 maja 2019 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (Przemyśl)
Przemyśl
OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik (tel.663004444) ogłasza, że: dnia 27-03-2019r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości - lokalu mieszkalnego o pow. 65,16m2
położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 54a/43,
dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00056423/8
wraz z lokalem związany jest udział wielkości 6516/439025 części nieruchomości wspólnej objęta
KW nr PR1P/00051067/9
składający się z 3 pokoi, kuchni, 2 przedpokoi, wnęki, łazienki i ubikacji
nieruchomość należy do dłużnika:
Suma oszacowania wynosi 178 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 175,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 890,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA I O\Przemyśl 56 10204274 2396 0000 2002 2918