Życie Podkarpackie nr 20/2019 Życie Podkarpackie nr 20/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2019, Poniedziałek 20 maja 2019 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o pierwszej licytacji spółdzielczej własności prawa do lokalu w Przemyślu, ul. Opalińskiego 19/87
Przemyśl

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz (tel. 166751413) na podstawie art. 953 kpc ogłasza, że w dniu 01.04.2019 r. o godz. 12.30 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c, przedpokoju o pow. użytkowej 32,00 m. kw. oraz przynależnej piwnicy o pow. 2,85 m. kw, położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Opalińskiego 19/87, dla którego prowadzona jest KW nr PR1P/00089893/3.
Suma oszacowania wynosi 90 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 000,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Santander Bank Polska S.A. o. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.