Życie Podkarpackie nr 20/2019 Życie Podkarpackie nr 20/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2019, Poniedziałek 20 maja 2019 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o drugiej licytacji działek nr 58 i 89 położonych w Borownicy
Przemyśl

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia, że w dniu 2019-03-26 r. o godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu, sala nr 9 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

4/24 udziału w własności nieruchomości składającej się z działek nr 58 i 89 o łącznej pow. 3,4200 ha położonej w Borownicy. Udział 4/24 we własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 16 620,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości szacowania, tj. kwotę: 11 080,00 zł. Rękojmia wynosi 1 662,00 zł (tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100). Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.