Życie Podkarpackie nr 20/2019 Życie Podkarpackie nr 20/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2019, Poniedziałek 20 maja 2019 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Lubaczów
[Ogłoszenie] o wywieszeniu wykazu nieruchomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
Lubaczów

Zarząd Powiatu w Lubaczowie, ul. Jasna 1, tel. 16/632-87-00 informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Jędrzejówka, gm. Narol, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 462/8 o pow. 0,2959 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1L/00036502/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 17.04.2019 r.