Życie Podkarpackie nr 16/2019 Życie Podkarpackie nr 16/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2019, Sobota 20 kwietnia 2019 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Lubaczów
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości (Lubaczów)
Lubaczów
INFORMACJA
Burmistrz Miasta Lubaczowa
informuje, że w okresie
od 06.02.2019 r. do 27.02.2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta
w Lubaczowie, Rynek 26,
będzie wywieszony wykaz nieruchomości
Gminy Miejskiej Lubaczów,
przeznaczonych do dzierżawy.