Życie Podkarpackie nr 29/2019 Życie Podkarpackie nr 29/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 199/2019, Czwartek 18 lipca 2019 r., Kamila i Szymona
Opublikowano
Lubaczów
[Ogłoszenie] o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Grobla (Lubaczów)
Lubaczów
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie Marcin Saramaga - Kancelaria Komornicza
w Lubaczowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.03.2019
o godz. 13.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lubaczowie w sali nr. 3 odbędzie się

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
Nieruchomość położona jest w miejscowości Nowa Grobla, opisana jest jako działka numer 128 o
pow. 0,41 ha. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr PR1L/00044032/9 w Sądzie
Rejonowym w Lubaczowie.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 15 357,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji
wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 11 517,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości, tj. 1 535,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.