Życie Podkarpackie nr 29/2019 Życie Podkarpackie nr 29/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 199/2019, Czwartek 18 lipca 2019 r., Kamila i Szymona
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o drugiej licytacji nieruchomości położonej w Przemyślu, ul. Jasińskiego (Przemyśl)
Przemyśl

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz (tel. 166751413) na podstawie art. 953 kpc ogłasza, że w dniu 13.03.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Przemyślu ul. Mickiewicza 14, w sali nr 203, odbędzie się druga licytacja, nieruchomości położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PR1P/00051174/2, a stanowiącej:
działkę nr 428/3 obr. 214 o pow. 0,0842 ha zabudowanąbudynkiem handlowo - usługowym o pow. użytkowej 443,40 m.kw. oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 13,90 m.kw. - GODZ. 10.30
Suma oszacowania wynosi 820 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 546 666,67 zł.Licytant powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, czyli 82 000,00 zł.

działkę nr 428/4 obr. 214 o pow. 0,0551 ha zabudowanąbudynkiem handlowo-usługowym o pow. użytkowej 351,90 m kw. - GODZ. 11.00
Suma oszacowania wynosi 936 000,00,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 624 000,00zł. Licytant powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 93 600,00 zł.

działkę nr 428/5 obr. 214 o pow. 0,0136 ha zabudowaną budynkiem handlowo - usługowym o pow. użytkowej 73,10 m kw. - GODZ. 11.30
Suma oszacowania wynosi 130 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 666,67zł. Licytant powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 000,00 zł.

działkę nr 428/6 obr. 214 o pow. 0,0174 ha zabudowaną budynkiem usługowo - handlowym o pow. 93,70 m kw. - GODZ. 12.00
Suma oszacowania wynosi 167 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 111 333,33 zł. Licytant powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 oszacowania, to jest 16 700,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Santander Bank Polska S.A. O. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.