Życie Podkarpackie nr 26/2019 Życie Podkarpackie nr 26/2019

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 177/2019, Środa 26 czerwca 2019 r., Jana i Pawła
Orlen zdrapka
Opublikowano
Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Medyka)
Medyka
Wójt Gminy Medyka informuje, że w dniu 8 stycznia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,  stanowiących:
1) część o pow. 24,4339 ha z działki nr 216/34;
2) część o pow. 8,8824 ha z działki nr 5/1;
3) część o pow. 0,0045 ha z działki nr 5/2;
4) część o pow. 0,0045 ha z działki nr 5/5;
5) część o pow. 13,5552 ha z działki nr 5/1;
6) działkę nr 5/3 o pow. 0,0738 ha;
7) część o pow. 5,2574 ha z działki nr 5/5;
8) część o pow. 4,0338 ha z nr 5/1;
9) część o pow. 1,0886 ha z działki nr 5/5;
10) część o pow. 0,1132 ha z działki nr 5/2;
11) działkę nr 178/17 o pow. 0,3090 ha;
12) część o pow. 0,0251 ha z działki nr 739;
13) działkę nr 741 o pow. 0,0129 ha;
14) działkę nr 6/1 o pow. 0,5698 ha;
15) działkę nr 6/2 o pow. 0,5429 ha;
16) część o pow. 0,0028 ha z działki nr 5/2;
17)  część o pow. 0,0212 ha z działki nr 5/5;
18)  część o pow. 0,0008 ha z działki nr 5/5 położone w Lesznie,
19) działkę nr 365 o pow. 0,03 ha;
20) działkę nr 368 o pow. 0,05 ha
położone w Hurku,
21) działkę nr 178 o pow. 0,09 ha;
22) części o łącznej pow. 0,0144 ha z działek nr 1430/7 i nr 1430/36
położone w Medyce .